Software License Agreement

RO – Puteţi descărca materiale de pe site-ul pro-electronica.net numai în interes personal, necomercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copywrite şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. Nu puteţi modifica în niciun mod materialele din acest site sau să le reproduceţi, să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri, în orice scop, este interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor, trademark şi alte legi. Dacă nu respectaţi aceste condiţii, nu mai sunteţi autorizaţi să utilizaţi acest site şi trebuie să distrugeţi toate materialele download-ate.

EN – You may download materials from the pro-electronica.net site only for your personal, non-commercial interest, provided you do not modify the symbols and text regarding the copywrite and the proprietary rights contained in the original materials. You may not modify or reproduce, distribute or distribute the materials on this site for any commercial or public purpose. The use of these materials on other sites for any purpose is prohibited. Unauthorized use may violate copyright, trademark and other laws. If you do not comply with these terms, you are no longer allowed to use this site and you must destroy all downloaded materials.

×